Banner

Đảm bảo phòng chống dịch không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch

(TTV) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tránh để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút du lịch.
 
.