Banner

Ngành thuế Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018

Thứ Sáu, 25/01/2019, 19:36 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2018 với sự quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự nỗ lực của ngành thuế Thanh Hóa trong thực hiện các giải pháp, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, tích cực thu hồi nợ đọng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, nên thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.

1.878 tỷ đồng là số thu ngân sách khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh trong năm 2018, đạt trên 122% dự toán và bằng 123% so với cùng kỳ. Con số này đã đưa khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh vươn lên trở thành lĩnh vực có mức tăng trưởng cao nhất trong thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là lĩnh vực ngành thuế có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý.

Năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa đạt gần 23.500 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng, trong đó, tổng thu ngân sách ngành thuế Thanh Hóa thực hiện được trên 16.200 tỷ đồng, vượt 23,5% dự toán giao. Ngoài lĩnh vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, các lĩnh vực tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, phí và lệ phí…cũng có kết quả thu tăng cao so với dự toán. Tất cả 27 chi cục thuế có số tổng thu đều hoàn thành dự toán được giao.

Có được kết quả trên là do năm 2018, kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đà tăng trưởng cao; một số dự án trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo động lực cho phát triển kinh tế và tăng nguồn thu cho ngân sách. Cùng với đó, ngành thuế Thanh Hóa triển khai đồng loạt các giải pháp giám sát hồ sơ khai thuế, tăng cường thực hiện kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, thu hồi số thuế nợ đọng. Đây cũng là năm ghi đậm dấu ấn của ngành thuế trong việc tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều phần mềm do Cục thuế Thanh Hóa tự nghiên cứu, xây dựng nhằm đổi mới và hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Quyết tâm và nỗ lực đổi mới của ngành thuế Thanh Hóa đã góp phần hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp cùng với sản xuất kinh doanh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các chính sách pháp luật về thuế, góp phần đảm bảo cân đối nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Những kết quả ấn tượng trong công tác thu ngân sách nhà nước của ngành thuế Thanh Hóa năm 2018 sẽ tạo đà cho hoạt động thu ngân sách năm 2019. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của ngành thuế, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh sẽ là những yếu tố quan trọng để ngành thuế Thanh Hóa phấn đấu năm 2019 hoàn thành vượt dự toán thu mà Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% trên tổng thu ngân sách Nhà nước.

Hồng Ngọc - Xuân Sơn

 

 

.