Banner

Ngành thuế Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2019

Thứ Bảy, 26/01/2019, 20:50 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa được giao thực hiện tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 26.000 tỷ đồng, trong đó, ngành thuế được giao dự toán thu hơn 15.500 tỷ đồng. Để hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách trong khi có nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành sẽ phải có nhiều nỗ lực và quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm.

 

Ngay từ những ngày đầu năm 2019, ngành thuế đã tăng cường đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu khai thuế,…phấn đấu năm 2019, tỷ lệ kê khai thuế đạt 98% trở lên, tỷ lệ kê khai có sai sót dưới 1%.

Ông Lưu Đình Vương -Chi cục trưởng Chi cục thuế Thạch Thành: Muốn nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế chúng tôi phải tăng cường thu thập thông tin; thông tin từ thực tế và thông tin qua phần mềm điện tử của ngành, tăng cường biện pháp kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở người nộp thuế để tăng thu lĩnh vực này.

Ông Lưu Đình Vương -Chi cục trưởng Chi cục thuế Thạch Thành: Muốn nâng cao chất lượng công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế chúng tôi phải tăng cường thu thập thông tin; thông tin từ thực tế và thông tin qua phần mềm điện tử của ngành, tăng cường biện pháp kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở người nộp thuế để tăng thu lĩnh vực này.

Nhóm giải pháp quan trọng được ngành thuế Thanh Hóa tiếp tục triển khai trong năm 2019 là rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước, nhất là nguồn thu mới phát sinh; xây dựng phần mềm theo dõi tình hình thực hiện thu đến từng đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời giao chỉ tiêu điều tra, khảo sát hộ kinh doanh, mức thuế điều chỉnh cho các chi cục thuế.

Ông Vũ Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa: Cục thuế Thanh Hóa xác định năm 2019 vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách hành chính; xây dựng phầm mềm trao đổi thông tin, giảm thiểu trực tiếp sự tiếp xúc trực tiếp của cán bộ thuế, tránh phiền hà, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trong thực thi công vụ.

Ông Vũ Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa: Cục thuế Thanh Hóa xác định năm 2019 vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách hành chính; xây dựng phầm mềm trao đổi thông tin, giảm thiểu trực tiếp sự tiếp xúc trực tiếp của cán bộ thuế, tránh phiền hà, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trong thực thi công vụ.

Năm 2019, ngành thuế cũng sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; thực hiện đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, sắc thuế cơ bản  để có dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Năm 2019, được xác định là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020. Việc ngành thuế thực hiện nhiệm vụ thu sẽ góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ở với mức cao nhất, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước./.

Hồng Ngọc - Xuân Sơn   

.