Banner

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ Hai, 01/07/2019, 16:14 [GMT+7]

(TTV) - Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 5358/UBND-THKH ngày 06 tháng 5 năm 2019 về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hoá thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển: Số lượng cần tuyển: 03 người, trong đó:

- Đài Phát thanh và Truyền hình: 02 người

+ Vị trí kỹ thuật dựng phim: 01 người

+ Vị trí biên dịch viên: 01 người

- Trung tâm triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo:

+ Vị trí tuyên truyền viên chính: 01 người

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

a) Tiêu chuẩn

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển

- Có lí lịch rõ ràng

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Có bằng đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm.

- Có kết quả học tập toàn khóa đạt loại Trung bình khá trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TTTT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ dự tuyển gồm: Phiếu dự tuyển viên chức theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

5. Thời gian

Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày kể từ ngày thông báo: Từ ngày 12/6/2019 đến ngày 11/7/2019.

6. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

- Số điện thoại: 02373.852.928

- Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, Phường Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng xin liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa./.

 

.