10 trường đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng thế giới

08:24 - 09/02/2024

Theo báo cáo do Phòng Thí nghiệm Cybermetrics thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha vừa công bố, Việt Nam có 10 cơ sở giáo dục đại học lọt bảng xếp hạng Webometrics năm 2024.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics năm 2024 gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Tôn Đức Thắng; Trường đại học Duy Tân; Trường đại học Nguyễn Tất Thành; Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Trong kỳ xếp hạng lần này, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới (từ vị trí 671 lên vị trí 649) và xếp ở vị trí thứ 11 Đông Nam Á - tăng một bậc so với kỳ trước, xếp ở vị trí 140 châu Á - tăng 27 bậc so với kỳ trước.

Webometrics là bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến, độ mở về tài nguyên học thuật trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus của một cơ sở giáo dục đại học.

Nguồn: Bản tin Thời sự THNM ngày 09/02/2024