2 kịch bản về phân giao tổng nguồn xăng dầu năm 2023

18:15 - 24/11/2022

Bộ Công thương vừa đưa ra 2 kịch bản về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023, tăng 10% và 15% so với năm nay. Đáng chú ý, việc phân giao tổng nguồn cho doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo tháng thay vì theo năm như trước.

Kịch bản 1, tỷ lệ xăng dầu tăng trưởng 10% so với năm 2022, tương đương 25 triệu 900 nghìn m3/tấn; Kịch bản 2, tỷ lệ xăng dầu tăng trưởng 15%, tương đương 26 triệu 760 nghìn m3/tấn. Việc phân giao tổng nguồn xăng dầu dựa trên con số thực hiện của năm 2022 và tính toán tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% trở lên.

2 kịch bản về phân giao tổng nguồn xăng dầu năm 2023 - Ảnh 2.

Mỗi tháng, quý, căn cứ vào số liệu thực hiện trên phần mềm quản lý sẽ áp dụng từ 1/1/2023 để có điều chỉnh phù hợp. Nếu doanh nghiệp nào không có đủ năng lực thì liên kết với nhau để nhập khẩu. Từng doanh nghiệp phải có sản lượng xăng dầu nhập khẩu để khẳng định trong mọi tình huống có nguồn cung ra thị trường. Việc phân giao này căn cứ kế hoạch sản xuất của nhà máy lọc dầu trong nước, nhất là kế hoạch duy tu bảo dưỡng định kỳ để có sự điều chỉnh kịp thời.


Nguồn: Bản tin thời sự 18h30 ngày 24.11