Áp dụng công nghệ nhà lưới, nhà màng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

16:39 - 20/11/2023

Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã áp dụng hình thức nhà lưới, nhà màng vào sản xuất nông nghiệp, giúp tăng năng suất, chất lượng cây trồng.

Tính đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 170 ha nhà màng, nhà lưới sản xuất theo công nghệ cao. Việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp đã giúp nhiều lĩnh vực tăng lợi nhuận so với sản xuất theo phương thức truyền thống. Như lĩnh vực trồng trọt lợi nhuận tăng từ 2 đến 3 lần; chăn nuôi bình quân đạt từ 500 - 700 triệu đồng/ha/năm; nuôi trồng thủy sản đạt từ 2 đến 5 tỷ đồng/ha/năm. Để nhân rộng các mô hình sản xuất trong nhà lưới, nhà màng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp theo Kế hoạch số 260, ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2030.

Nguồn: Chuyên mục Khoa học và Công nghệ ngày 17/11/2023