Bản tin Số và Công nghệ 10/02/2024

09:45 - 10/02/2024

Mời quý vị và các bạn theo dõi "Bản tin Số và Công nghệ" của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.