Cả nước có hơn 900 hồ đập xuống cấp, hư hỏng

09:49 - 22/09/2022

Cả nước có hơn 7.000 hồ đập thủy lợi, trong đó có tới hơn 900 hồ đập đã xuống cấp, hư hỏng, thiếu khả năng xả lũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong số hơn 7.000 hồ đập thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ trực tiếp quản lý 4 hồ đặc biệt và 9 hồ liên tỉnh. Còn lại là giao cho các tỉnh, huyện. Trong đó phần lớn là cấp huyện quản lý, chiếm tới 65%. Đáng lưu ý là nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý đảm bảo an toàn vẫn chưa triển khai, tỷ lệ còn thấp.

Chỉ có 24% trong tổng số hồ chứa có phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 23% số hồ có phương án bảo vệ; 13% số hồ được kiểm định an toàn; 16% số hồ có quy trình vận hành và chỉ 10% số hồ được lắp thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du.


Nguồn: Bản tin Thanh Hóa ngày mới 22.9