Cụm Thi đua số 11 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

15:24 - 26/01/2024

Chiều ngày 25/1, Cụm thi đua số 11 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Cụm thi đua số 11 gồm 11 hội, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, các phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. 

Cụm Thi đua số 11 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024- Ảnh 1.

Năm 2024, cụm thi đua 11 sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến và những cách làm hay trong từng đơn vị, từng cụm; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 đã ký giao ước thi đua năm 2024.


Nguồn: Bản tin Thời sự 14h/TTV