Cụm thi đua số 3 tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

23:07 - 26/01/2024

Tại huyện Quan Sơn, Cụm thi đua số 3, tỉnh Thanh Hóa vừa tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Cụm thi đua số 3 của tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện: Quan Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa và Mường Lát.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm 2024 với trọng tâm là tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tập trung về cơ sở. Hội nghị cũng đã bầu huyện Cẩm Thủy là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024.

Nguồn: Bản tin cuối ngày 26/1/2024