Đã giải ngân 61.000 tỷ đồng Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội

11:46 - 04/10/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 28/9/2022, các địa phương, đơn vị đã giải ngân khoảng 61.000 tỷ đồng, đạt 20% ngân khoản của Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội.

Đã giải ngân 61.000 tỷ đồng Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1.

Trong đó, các chương trình cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 10.600 tỷ đồng; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến ngày 23/9/2022 đạt khoảng 3.500 tỷ đồng cho hơn 5 triệu lao động, vượt mục tiêu ban đầu là 4 triệu lao động. Cùng với đó, hỗ trợ 2% lãi suất cho khoảng 9.800 tỷ đồng dư nợ tín dụng, với số tiền là 13,5 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường là hơn 39.400 tỷ đồng, hỗ trợ chi phí cơ hội thông qua gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất là 7.400 tỷ đồng.