Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11

20:10 - 16/11/2023

Ngày 16/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với Đề án Phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 và một số nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thế mạnh và nhận diện những tồn tại, hạn chế, Đề án Phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng hiện đại, tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, đào tạo gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và theo nhu cầu của thị trường lao động; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh, các tỉnh trong khu vực và hướng tới đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào. Xây dựng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trường đa ngành, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của tỉnh, phục vụ phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, góp phần xây dựng nông dân, nông nghiệp, nông thôn Thanh Hoá phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị

Đề án xác định mục tiêu đến năm 2030, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá trở thành trường cao đẳng có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao (trong đó tập trung vào 4 ngành: Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản), nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ; đến năm 2045 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ nhóm 4 nước ASEAN có nền kinh tế phát triển và quốc tế.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng Đề án Phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, thể hiện được mong muốn phát triển của nhà trường. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: sau hơn 2 năm thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, đến nay, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá đã đi vào nề nếp, tổ chức bộ máy được kiện toàn, nội bộ đoàn kết, thống nhất, công tác tuyển sinh, đào tạo đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là nâng cao vị thế của một trường nghề nông nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, nông thôn, việc xây dựng và ban hành đề án phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá là rất cần thiết. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện đề án, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và có tính khả thi cao khi tổ chức thực hiện. Trong đó, cần tập trung làm rõ hơn vị trí, vai trò và năng lực hiện tại của nhà trường trong tương quan so sánh với yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh, các tỉnh lân cận và nhu cầu thực tế của xã hội, nhất là những dự báo về nhu cầu thị trường nghề nông lâm nghiệp trong tương lai. Từ đó nhận diện rõ tiềm năng lợi thế và những khó khăn, hạn chế, yếu kém để có giải pháp phù hợp.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 4.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cơ bản thống nhất với các giải pháp trong Đề án; đồng thời lưu ý: Đề án phải bám sát Quy hoạch tỉnh, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành để xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng cường hoạt động hợp tác, mở rộng phạm vi, quy mô đào tạo và tăng cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên; có định hướng nghiên cứu xây dựng trung tâm kỹ thuật nông nghiệp để vừa tạo cơ sở đào tạo, thực hành tay nghề cho học sinh, sinh viên, vừa cung cấp các dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cho thị trường. Ban Giám hiệu nhà trường cần chủ động, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, các địa phương trong tỉnh, nhất là những địa phương có cơ cấu, tỷ trọng nông nghiệp cao, phối hợp chặt chẽ với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hoá trong công tác tổ chức thực hiện Đề án khi được ban hành, nhất là trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tờ trình xin ý kiến về Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Tờ trình nêu rõ: Chương trình phát triển đô thị theo định hướng của Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 là cơ sở để xác định các khu vực phát triển đô thị, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được theo từng giai đoạn. Bên cạnh các nội dung, giải pháp cụ thể hóa kế hoạch xây dựng, phát triển đô thị, Chương trình cũng xác định các giải pháp khắc phục những tiêu chí còn thiếu, còn yếu, để từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, đặc biệt là sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đồng thời nêu rõ: Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 nhằm cụ thể hoá Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Đây là một trong những điều kiện cần và đủ để nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa trước năm 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng bám sát Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để làm rõ căn cứ trong việc tổ chức thực hiện; chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Chương trình, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 11- Ảnh 7.

Các đại biểu dự hội nghị

Cũng trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với tờ trình xin ý kiến việc giao số lượng lao động hợp đồng giáo viên được hỗ trợ kinh phí trong các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 111 của Chính phủ; Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2023 và kế hoạch giao biên chế năm 2024; Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của các dự án; dự thảo Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2024; dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị "Về thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; và một số nội dung quan trọng khác.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối/TTV