Hội thảo Bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Thanh Hóa

19:51 - 20/09/2023

Ngày 20/09, Ban Dân tộc, Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo “Bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Thanh Hóa”. Đây là hoạt động thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025” của tỉnh Thanh Hóa.

Dân tộc Mường ở Thanh Hóa có khoảng 40 vạn người, sinh sống tập trung ở 11 huyện miền núi và 27 xã của các huyện miền xuôi. Người Mường có văn hóa truyền thống riêng độc đáo, phong phú và đa dạng. Về mặt ngôn ngữ, người Mường nằm trong nhóm Việt – Mường, có nhiều nét tương đồng với chữ quốc ngữ. Đây là một trong những thuận lợi để xây dựng bộ chữ viết và phổ cập nó trong cộng đồng dân tộc Mường. Trong lịch sử, đã có nhiều nhà ngôn ngữ, nhà nghiên cứu văn hóa của Thanh Hóa, nói riêng và cả nước, nói chung, sưu tầm, biên soạn chữ viết của dân tộc Mường. Tuy nhiên, có nhiều lý do khác nhau mà chữ Mường chưa được bảo tồn và phổ cập trong Nhân dân.

Hội thảo Bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận, nhằm bổ sung, hoàn thiện bộ chữ Mường. Bộ chữ Mường đang đề xuất có 29 chữ cái, 136 vần, 14 nguyên âm, 9 phụ âm cuối và 6 thanh. Các đại biểu đều thống nhất quan điểm sự cần thiết phải xây dựng bộ chữ viết và Từ điển Mường nhằm giúp cho các thế hệ dân tộc Mường giữ gìn ngôn ngữ tiếng nói và chữ viết, qua đó, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Nguồn: Bản tin Thời sự tối ngày 20/09/2023