Huyện Thọ Xuân phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

18:56 - 31/01/2024

Với mục tiêu về đích huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thọ Xuân đã và đang chỉ đạo các địa phương thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Huyện Thọ Xuân phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao- Ảnh 1.

Cùng với xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, huyện Thọ Xuân triển khai cho các xã xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia. Huyện cũng đang tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ tiền, xi măng cho các xã xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ sản phẩm đạt chuẩn OCOP… Tính đến thời điểm này, Thọ Xuân đã hoàn thành 6/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao.

Nguồn: Bản tin nông nghiệp nông thôn ngày 31/1/2024