Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Nông Cống

14:52 - 23/09/2021

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Nông Cống.

 

UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ; giao Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, căn cứ thẩm quyền theo phân cấp và số lượng công chức cấp xã được cấp có thẩm quyền giao, thực hiện quy trình tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu.

Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Trung Thành, Tế Thắng, Tân Khang, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi, Thăng Thọ, Thăng Long, Công Liêm, Vạn Hòa.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa