Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

20:11 - 01/10/2022

Sáng ngày 1/10, UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2022- 2023.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội; khuyến khích người dân tham gia học tập thường xuyên, liên tục suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Với chủ đề của năm là "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19", tuần lễ mong muốn nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về việc học và tự học, về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong học tập và đời sống.

Tại buổi lễ, xã Quảng Chính đã khai giảng trung tâm học tập cộng đồng năm học 2022 -2023. Trong năm học này, trung tâm học tập cộng đồng mở 45 lớp, với hơn 7.100 lượt học viên tham gia, tập trung ở các nội dung: cung cấp thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn; hướng nghiệp, dạy nghề; dạy tin học, ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ; y tế, môi trường, sức khỏe và đời sống văn hóa. Từ đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống, góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo.

Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 - Ảnh 2.

Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao tặng Trung tâm học tập cộng đồng xã Quảng Chính 1 bộ máy vi tính, phục vụ cho chuyển đổi số trong học tập.Nguồn: Bản tin Thời sự tối TTV