Khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu nông, thủy sản vào Australia

08:01 - 06/08/2022

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, gần đây, việc chậm thông quan hàng hóa nhập khẩu vào Australia, nhất là ở khâu kiểm dịch đã trở nên trầm trọng. Các doanh nghiệp cần có kế hoạch xuất khẩu từng chủng loại mặt hàng vào những thời gian thích hợp và cần điền đầy đủ và chính xác thông tin của khách hàng để khâu đánh giá ban đầu không mất nhiều thời gian.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, nếu hàng hóa của doanh nghiệp sẵn sàng để kiểm dịch trong thời gian ngắn, doanh nghiệp cần phải thể hiện yêu cầu này ở phần kiểm dịch. Khi đó doanh nghiệp có thể được xếp vào thứ tự ưu tiên. Trường hợp doanh nghiệp cần kiểm dịch ngoài giờ, cần nêu rõ thời gian và tình trạng sẵn sàng của hàng hóa. Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu tuân thủ đầy đủ các điều kiện nhập khẩu vào Australia để tránh phát sinh thêm thời gian trong điều kiện khó khăn. Đối với hàng hóa bị ảnh hưởng bởi kiểm dịch chậm, doanh nghiệp nên có kế hoạch xuất khẩu dài hạn, đàm phán với nhà nhập khẩu để nhà nhập khẩu cùng chia sẻ chi phí trong thời gian chờ kiểm dịch.

Với nông sản tươi theo mùa vụ, Thương vụ Việt Nam tại Australia đề xuất nhà nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không.Với nông sản tươi theo mùa vụ, Thương vụ Việt Nam tại Australia đề xuất nhà nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không. 

Nguồn: Bản tin THNM 6/8/2022