Lao động trở lại làm việc mới đạt 60 đến 70%

08:01 - 27/10/2021

(TTV) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là đợt dịch lần thứ 4 bùng phát đã khiến 1,3 triệu lao động dịch chuyển từ thành thị về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế lớn về các tỉnh. Riêng tại các doanh nghiệp phía Nam, tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc hiện mới chỉ đạt khoảng 60 đến 70% so với nhu cầu của doanh nghiệp.

Theo rà soát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng 17,8% doanh nghiệp bị thiếu lao động. Trong đó, tỉ lệ thiếu hụt lao động của ngành điện tử là hơn 55%, da giày là gần 52 %, may là gần 50%... Để khôi phục thị trường lao động khi dịch bệnh được kiểm soát, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đang xây dựng 2 phương án nhằm huy động học sinh, sinh viên tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp: việc thu hút người lao động quay trở lại làm việc là bài toán của chính sách, để doanh nghiệp khôi phục sản xuất cần phải có chính sách dành cho lao động nhập cư; chính sách xã hội và an sinh xã hội; y tế phòng chống dịch và thích ứng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực./.

Theo Lê Quỳnh/Bản tin Thanh Hóa ngày mới 27/10