Mở chuyên mục "Đại biểu với cử tri" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

16:04 - 14/03/2022

(TTV) - Được sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa mở chuyên mục "Đại biểu với cử tri", phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh định kỳ vào thứ 2, tuần thứ 3 hàng tháng

 

chuyên mục “Đại biểu với cử tri”, phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh định kỳ vào thứ 2, tuần thứ 3 hàng tháng.
Chuyên mục “Đại biểu với cử tri”, phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh định kỳ vào thứ 2, tuần thứ 3 hàng tháng.

Theo đó, nội dung chuyên mục gồm 3 phần: Phần 1 “Thông tin đại biểu dân cử”; phần 2 “Đại biểu với cử tri”; Phần 3 “Chính sách và đời sống”. Việc mở Chuyên mục là cầu nối giữa cử tri với đại biểu và cơ quan dân cử, nâng cao tinh thần làm chủ của nhân dân.

Thông qua chuyên mục, các cơ quan dân cử sẽ có được thông tin hai chiều, chính xác từ cơ sở để kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương được tốt hơn. Số đầu tiên của chuyên mục sẽ lên sóng vào tối nay ngày 14/3/2022. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón xem.

TTV