Nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản trong đảm bảo TTATGT

23:22 - 05/08/2022

(TTV) - Ngày 5/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đề án "Xây dựng, nhân rộng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2022 – 2025".

Theo dự thảo Đề án, tỉnh Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2024, 100% địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông được xây dựng, củng cố mô hình tự quản. Các mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm đảm trật tự an toàn giao thông và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực, tuyến, địa bàn được phân công phụ trách; nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để kịp thời chấn chỉnh, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm; tham gia hướng dẫn, điều tiết giao thông…

Thanh Hóa hiện có 150 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an toàn giao thông; trong khi lực lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông rất mỏng; toàn tỉnh cũng mới chỉ có 32 mô hình tự quản trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đang hoạt động tại 18 huyện, thị xã, thành phố.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản trong đảm bảo TTATGT - Ảnh 2.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của đại diện các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng Đề án "Xây dựng, nhân rộng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2022 – 2025". Đồng chí giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã báo cáo cấp uỷ, chính quyền địa phương và lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị ở địa phương về việc xây dựng các mô hình tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn để tổng hợp; tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể để bổ sung, hoàn thiện Đề án, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Để mô hình hoạt động hiệu quả sau khi Đề án được ban hành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ trì, ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan; chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã tập huấn kiến thức cho lực lượng tham gia các mô hình tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.


Nguồn: Bản tin Thời sự tối TTV