Nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

20:39 - 03/06/2023

Sáng ngày 3/6, tại hội nghị phổ biến, quán triệt và hướng dẫn nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu đã được phổ biến nội dung đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI); Thông tin chi tiết về chỉ số thành phần DDCI Sở Tài nguyên và Môi trường; phân tích các chỉ số thành phần làm nên kết quả chung chỉ số DDCI của Sở. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thông qua Kế hoạch hành động, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở và đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số, cải thiện thứ hạng Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2023.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối ngày 3/6/2023