Nông Cống hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2023

Tại Lễ phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới được tổ chức sáng nay 5/6, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống đề nghị các ngành, các cấp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường; kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; giữ gìn cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống yêu cầu phải xử lý chất thải đạt chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống đã trao 170 thùng đựng rác cho nhà văn hóa các thôn và các hộ gia đình xã Thăng Long; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trao 150 cây Hoa Ban cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thăng Long để trồng trên tuyến đường kiểu mẫu của xã.   

Nguồn: Thời sự cuối ngày 05/06/2023