Phát huy nội lực chuyển đổi số trong các hợp tác xã

06:50 - 12/02/2024

Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực áp dụng chuyển đổi số để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.329 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó, có hàng trăm hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và trên 70% hợp tác xã ứng dụng mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp, phi nông nghiệp đã áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức nhiều khóa tập huấn về chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử vào sản xuất kinh doanh... Nhờ đó, các hợp tác xã đã bắt nhịp, vận hành, duy trì hoạt động các gian hàng số trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, như: voso.vn, postmart.vn... Đồng thời, tạo chuyển biến trong tư duy về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tác động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: Bản tin Thanh Hóa ngày mới 12/02/2024