Phát triển nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp

18:28 - 17/01/2024

Để tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh các công tác đào tạo nghề cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẵn có, phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh có chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Theo số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 66 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 11 trường cao đẳng, 15 trường trung cấp nghề, 32 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 8 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Để nguồn nhân lực được phát huy hết khả năng, thế mạnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đổi mới nội dung đào tạo theo hướng thiết thực, bám sát với thực tế để người học được rèn luyện từ lý thuyết đến kỹ năng thực hành. Đồng thời tập trung kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, bởi đây là cơ chế hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn kết với doanh nghiệp đã tạo nên "lợi ích kép". Học sinh, sinh viên không những được đào tạo lý thuyết bài bản tại nhà trường mà còn được hướng dẫn thực hành kỹ năng tại các doanh nghiệp. Nhờ đó, các doanh nghiệp cũng có nguồn nhân lực được đào tạo kỹ lưỡng ngay từ đầu mà không bị áp lực bởi tình trạng thiếu hụt lao động. Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỷ lệ người học xong có việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 80%, tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỷ lệ này đạt gần 100%. Trên 90% tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng có việc làm sau đào tạo, trình độ trung cấp đạt 85% và trình độ sơ cấp đạt trên 75%.

Nguồn: Chuyên mục Doanh nghiệp doanh nhân ngày 17/1/2024