Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

23:10 - 24/09/2021

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh nhận được Công văn số 6854/SXD-PTĐT ngày 20/9/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. 

Để có cơ sở xem xét việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương rà soát lại các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, dự án có liên quan đã được phê duyệt, trên cơ sở đó xác định quy mô dân số (theo quy hoạch) để tính toán nhu cầu đất công cộng, đất trường học, đất cây xanh của khu vực đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định (cần lưu ý tính toán nhu cầu đất trường học của phường Đông Vệ) và gửi hồ sơ tham vấn ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo về các nội dung có liên quan quỹ đất trường học; tổng hợp kết quả rà soát gửi Sở Xây dựng trước ngày 05/10/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở hồ sơ do UBND thành phố Thanh Hóa cung cấp, có ý kiến đánh giá về nội dung rà soát, tính toán có liên quan đến quỹ đất trường học của UBND thành phố Thanh Hóa (nội dung tham gia ý kiến phải đánh giá cụ thể quỹ đất trường học đảm bảo hay không đảm bảo); gửi Sở Xây dựng trước ngày 05/10/2021.

Sau khi nhận được kết quả rà soát của UBND thành phố Thanh Hóa và ý kiến tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo, giao Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất ý kiến, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/10/2021.

Nội dung Công văn xem TẠI ĐÂY

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa