Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản Thanh Hóa tăng 6,7% so với cùng kỳ

17:14 - 04/02/2024

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, tháng 01/2024 thời tiết thuận lợi nên hoạt động khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, thời gian bám biển của ngư dân dài hơn.

Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 18.678 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 13.119 tấn, tăng 23,5% so với cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 5.559 tấn. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng thuỷ sản chủ lực, có giá trị kinh tế cao theo hướng nâng cao giá trị thương mại và phát triển bền vững. Đồng thời, theo dõi diễn biến thời tiết, dự báo ngư trường, chỉ đạo các địa phương chuẩn bị con giống và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Nguồn: Bản tin nông nghiệp nông thôn ngày 3/2/2024