Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

08:00 - 20/01/2024

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn.

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đảm bảo đưa vào diện quản lý đầy đủ các hộ kinh doanh thực tế hoạt động trên địa bàn, tránh thất thu về đối tượng và doanh thu kinh doanh. Tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mà số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, hộ kinh doanh như sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng ký thuế, khai thuê, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

Nguồn: Bản tin Thanh Hoá ngày mới 20/01/2024