Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN: Cảnh báo xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu

10:00 - 24/11/2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, gần đây trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN có địa chỉ: http://app.tietkiemnangluongm.com.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định trang web này hoàn toàn không phải của EVN cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của EVN. Trang web sử dụng một số nội dung, hình ảnh, logo có thể gây hiểu nhầm là ấn phẩm thông tin thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đề nghị  khách hàng sử dụng điện và người dân nâng cao cảnh giác, tránh bị hại hoặc bị lợi dụng vào mục đích xấu.


Nguồn: Bản tin Thanh Hóa ngày mới 24/11/2022