Tập huấn nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo

19:50 - 06/12/2023

Ngày 6/12, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hoá và Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu 5 chuyên đề, gồm: một số vấn đề về công tác thông tin cơ sở; vai trò của Đài Truyền thanh cấp xã đối với công tác thông tin cơ sở và nguyên tắc hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã; kỹ năng giải quyết xung đột và xử lý khủng hoảng truyền thông ở cơ sở; kỹ năng tổ chức công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động và chuyên đề kỹ năng điều hành công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

Qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, nhất là tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền về chính sách giảm nghèo, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các địa phương, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối ngày 06/12/2023