Tập trung trồng rừng ngay từ đầu năm 2023

18:52 - 03/02/2023

Năm 2023, Thanh Hoá phấn đấu trồng rừng đạt trên 10 nghìn ha rừng tập trung và 7,1 triệu cây xanh, cây phân tán. Ngay từ những ngày đầu năm, các đơn vị và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị về hiện trường, cây giống để đảm bảo kế hoạch và diện tích trồng rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo cho các đơn vị chủ rừng lập kế hoạch, dọn thực bì, đào hố, chuẩn bị phương tiện, nguồn lực... để tiến hành trồng rừng ở tất cả các địa phương. Chi cục kiểm lâm cũng đã phân công cán bộ phối hợp với các đơn vị chủ rừng tăng cường kiểm tra chất lượng giống, hướng dẫn các hộ dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng sau trồng.

Tập trung trồng rừng ngay từ đầu năm 2023 - Ảnh 2.

Ông Thiều Văn Lực, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi đã sớm xây dựng kế hoạch tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh về kế hoạch, phân bổ nguồn vốn và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác trồng rừng đảm bảo yêu cầu đề ra".

Ngoài chuẩn bị tốt về hiện trường trồng rừng, các đơn vị được giao nhiệm vụ cũng đã gieo ươm được trên 22 triệu cây giống lâm nghiệp để đáp ứng cho công tác trồng rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguồn: Bản tin 18h30/TTV