Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước về phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ, đến nay tỉnh Thanh Hóa có 32 doanh nghiệp Khoa học và công nghệ, đứng thứ 3 cả nước về số lượng, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ của tỉnh hoạt động trên nhiều lĩnh vực: sản xuất công - nông nghiệp, thiết bị - vật tư y tế, thương mại dịch vụ, công nghệ thông tin.... Đây là những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào quản lý vận hành; tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao; dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt. Hoạt động của các doanh nghiệp đã góp phần đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm Khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa đứng thứ 3 cả nước về phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ - Ảnh 2.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt "Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025",  trong đó triển khai nhiều giải pháp, chính sách thiết thực, cụ thể nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp Khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ có 60 doanh nghiệp Khoa học và công nghệ.

 

Nguồn: Bản tin Doanh nghiệp – Doanh nhân ngày 29.1.2023