Thanh Hóa triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến đổi Giấy phép lái xe

20:07 - 05/12/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến đổi Giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và truyền thông, Trung tâm phục vụ hành chính công.. đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết tiện ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp đổi giấy phép lái xe, nâng tỷ lệ người tham gia cấp đổi trực tuyến giấy phép lái xe. Đồng thời, Sở y tế cần chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lái xe ô tô thực hiện cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với Cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

Thanh Hóa triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến đổi Giấy phép lái xe  - Ảnh 2.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tư pháp; UBND các xã, phường…thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh.

Nguồn: ATGT 24h ngày 05/12/2022