Thông báo tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá

16:25 - 21/09/2022

Ngày 22/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 9 để tiếp nhận phản ánh và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thông báo tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá - Ảnh 1.

Theo đó, thành phần mời dự gồm:

Giám đốc các Sở, Trưởng các ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và các huyện: Nga Sơn, Hà Trung, Yên Định, Thọ Xuân, Lang Chánh.

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, thứ Năm, ngày 22/9/2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại hội nghị; đồng thời, gửi trước tài liệu ( bản điện tử) cho các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị ý kiến; thông báo cho đại diện Tập đoàn HUALI tham dự hội nghị.

Giao UBND huyện Lang Chánh thông báo cho đại diện Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ và Công ty TNHH may mặc HQVN, dự hội nghị.


Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hoá