Thu hồi tên miền với hệ thống thông tin xâm phạm an ninh quốc gia

08:11 - 30/09/2022

Từ ngày 1/10, Nghị định số 53 được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2022 sẽ có hiệu lực. Nghị định này quy định:

Thu hồi tên miền với hệ thống thông tin xâm phạm an ninh quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hệ thống thông tin đang được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động thu hồi tên miền. Nghị định cũng quy định trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nguồn: Bản tin THNM ngày 30/9/2022