Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá tháng 1/2024 đạt hơn 4.100 tỷ đồng

14:49 - 09/02/2024

Tháng 1/2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ước đạt 4.131 tỷ đồng, đạt 11,6% dự toán và tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 2.807 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.324 tỷ đồng. Một số khoản thu, sắc thuế tăng cao hơn so với cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; thu thuế bảo vệ môi trường; thu lệ phí trước bạ…. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách đạt 35.567 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 22.070 tỷ, thu hoạt động xuất nhập khẩu 13.550 tỷ. Trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu đã đề ra, các ngành các địa phương đang tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thu; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng. Đồng tham mưu, triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nguồn: Bản tin TS 14h/TTV