Thu thuế qua thương mại điện tử tăng mạnh

17:12 - 04/02/2024

Theo Tổng cục Thuế, năm 2023, số thuế thu từ thương mại điện tử bao gồm cả trong nước và ngoài nước là 8.632,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Điều này cho thấy nhiều giải pháp quản lý thuế với thương mại điện tử đang phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong việc quản lý thuế với các cá nhân bán hàng qua các trang mạng xã hội.

Sau 1 năm buộc các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin, năm 2023, đã có 357 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Từ đó, số thuế kê khai của các doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động thương mại điện tử cũng tăng. Tính đến hết tháng 10/2023, đã có khoảng trên 536 tỷ đồng được nộp vào ngân sách. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành để hướng dẫn các sàn thương mại điện tử tiếp tục cung cấp đầy đủ các dữ liệu về người bán một cách chính xác, để có đủ cơ sở thu thuế, nhất là trên các mạng xã hội. Đồng thời sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tập hợp, tập trung vào trang mạng xã hội có khối lượng giao dịch nhiều, phối hợp xác định được IP trên không gian mạng, tọa độ những người đăng ký theo chương trình định danh điện tử của Chính phủ.

Nguồn: Chuyên mục Chuyển đổi số ngày 3/2/2024