Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

09:12 - 09/08/2022

Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Chính phủ.

Trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, toàn tỉnh đã thực hiện 12 chính sách hỗ trợ cho các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cá nhân với tổng số tiền trên 262 tỷ đồng. Trong đó, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho trên 7 nghìn đơn vị, doanh nghiệp với số tiền trên 80 tỷ đồng; hỗ trợ trên 3.600 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, gần 31 nghìn lao động ngừng việc nghỉ việc không hưởng lương với số tiền gần 58 tỷ đồng...; hỗ trợ người điều trị COVID-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em cho trên 82 nghìn trường hợp F0, F1, với số tiền trên 99 tỷ đồng... Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động và phục hồi sản xuất với số tiền trên 6 tỷ đồng.

Nguồn: Bản tin THNM ngày 9/8/2022