Tổng cục thuế khuyến khích người dùng lấy hóa đơn khi mua hàng để chống gian lận thuế

08:19 - 24/09/2022

Mỗi ngày, số lượng hóa đơn điện tử phát hành bình quân cả nước đạt trên 10 triệu hóa đơn.

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 8, tổng số hóa đơn điện tử đã tiếp nhận và xử lý trên hệ thống của cơ quan thuế các cấp là hơn 1,1 triệu hóa đơn; trong đó, hóa đơn có mã của cơ quan thuế là 325 triệu hóa đơn. Trong thời gian tới, toàn ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hình thức khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế. Trên cơ sở đó sẽ triển khai các giải pháp về xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử và các công cụ khai thác, phân tích, quản lý, sử dụng hiệu quả dữ liệu từ hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế.

Nguồn: Bản tin THNM ngày 24/9