Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

20:27 - 31/10/2022

Chiều ngày 31/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Diện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nắm vững các nguyên tắc, quan điểm cơ bản, quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang cấp mình thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.

Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - Ảnh 2.

Trên cơ sở kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra, trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, cũng như tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng trong ngày 31/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.Nguồn: Bản tin TS tối ngày 31/10