Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

22:38 - 11/09/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1 (giai đoạn 2021 - 2023).

Thời gian qua, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đã tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bằng cảm xúc chân thực từ trái tim, hàng nghìn tác phẩm sáng tác, quảng bá vô cùng ấn tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại; về việc học và làm theo Bác trong các công việc thường ngày… của các tập thể, cá nhân đã được gửi đến Ban Tổ chức. Những tác phẩm đã góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy những giá trị sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh; lan tỏa lòng yêu nước, giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.  

Trao thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Ảnh 2.

Hội đồng giám khảo đã xét chọn kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khoa học. Ban Tổ chức đã trao giải cho 238 tác phẩm, công trình, gồm: 1 giải đặc biệt; 11 giải A; 55 giải B; 89 giải C; 82 giải khuyến khích; 46 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

 

Nguồn: Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày 11.9.2023