Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 01/02, ngày 02/02/2024

17:28 - 01/02/2024

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 01/02, ngày 02/02/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 - 25 độ C. Độ ẩm: 65 - 97%.

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 - 24 độ C. Độ ẩm: 67 - 97%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 - 24 độ C. Độ ẩm: 70 - 98%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C. Độ ẩm: 70 - 97%.

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông đến Đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C. Độ ẩm: 72 - 98%.

Khu vực thị xã Bỉm Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C. Độ ẩm: 75 - 97%.

Khu vực thành phố Thanh Hóa: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C. Độ ẩm: 75 - 97%.

Khu vực thành phố Sầm Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông đến Đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thị xã Nghi Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông đến Đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Vùng biển Thanh Hóa: Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù, sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 1-2 km trong sương mù. Gió Đông đến Đông nam cấp 3 - 4. Độ cao sóng từ 0.5 – 1.5m.

48 giờ tới: Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông đến Đông nam trên đất liền cấp 2, trên Biển cấp 3 - 4, độ cao sóng từ 0.5 – 1.5 m.

Trong 2 – 3 ngày tới, do độ ẩm trong không khí lớn nên xuất hiện hiện tượng nồm ẩm, dễ gây ra nẩm mốc, hoen ố tường nhà, nước đọng trên sàn nhà, làm hỏng các thiết bị điện tử, thậm chí còn ảnh hưởng đến hệ hô hấp của con người. Vì vậy, cần có biện pháp phòng tránh và khắc phục.


Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết TTV