Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 03/12, ngày 04/12/2023

15:05 - 03/12/2023

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 03/12, ngày 04/12/2023, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 17 - 25 độ C; Độ ẩm: 70 - 98%.

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 18 - 24 độ C; Độ ẩm: 70 - 98%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 18 - 24 độ C; Độ ẩm: 70 - 98%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C; Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C; Độ ẩm: 78 - 98%.

Khu vực thị xã Bỉm Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C; Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thành phố Thanh Hóa: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C; Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thành phố Sầm Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 19 - 23 độ C; Độ ẩm: 78 - 98%.

Khu vực thị xã Nghi Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng yếu. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 19 - 24 độ C; Độ ẩm: 78 - 98%.

Vùng biển Thanh Hóa: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 4 – 5. Độ cao sóng lớn nhất từ 1.0 – 2.0m.

48 giờ tới: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng yếu, gió Đông bắc cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4, cấp 5. Sóng biển cao nhất 1.0 – 2.0m. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết/TTV