Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 08/02, ngày 09/02/2024

15:14 - 08/02/2024

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 08/02, ngày 09/02/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, rét đậm.

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 14 - 17 độ C; Độ ẩm: 70 - 97%.

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 14 - 17 độ C; Độ ẩm: 70 - 97%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 14 - 17 độ C; Độ ẩm: 70 - 97%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 14 - 17 độ C; Độ ẩm: 70 - 97%.

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 16 độ C; Độ ẩm: 70 - 97%.

Khu vực thị xã Bỉm Sơn: Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 15 độ C; Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thành phố Thanh Hóa: Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 13 - 16 độ C; Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thành phố Sầm Sơn: Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 13 - 16 độ C; Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thị xã Nghi Sơn: Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa nhỏ. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 13 - 16 độ C; Độ ẩm: 75 - 98%.

Vùng biển Thanh Hóa: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 6, giật cấp 7. Độ cao sóng lớn nhất từ 2.0 – 3.0m.

48 giờ tới: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều nắng yếu, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, trên Biển cấp 6, giật cấp 7; độ cao sóng từ 2.0 – 3.0m. Trời rét, đêm và sáng có rét đậm.

Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết TTV