Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 09/02, ngày 10/02/2024

11:32 - 09/02/2024

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 09/02, ngày 10/02/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét đậm.

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước: Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 13 - 19 độ C. Độ ẩm: 70 - 97%.

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, rét đậm.Nhiệt độ: 13 - 18 độ C. Độ ẩm: 70 - 97%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 13 - 18 độ C. Độ ẩm: 70 - 97%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 17 độ C. Độ ẩm: 72 - 97%.

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, có nơi cấp 4. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 17 độ C. Độ ẩm: 72 - 97%.

Khu vực thị xã Bỉm Sơn: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng. Gió

Đông Bắc cấp 3. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 17 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thành phố Thanh Hóa: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 13 - 17 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thành phố Sầm Sơn: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3 -4. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 13 - 17 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thị xã Nghi Sơn: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3 -4. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 13 - 17 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Vùng biển Thanh Hóa: Trời nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10k. Gió Đông Bắc cấp 6, giật

cấp 7. Độ cao sóng lớn nhất từ 2.0 – 3.0m. Biển động.

48 giờ tới: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông trong đất liền cấp 2, cấp 3, trên biển cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, độ cao sóng từ 1.5 – 2.5 m. Trời rét, đêm và sáng có rét đậm.

Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết/TTV