Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 11/02, ngày 12/02/2024

14:20 - 11/02/2024

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 11/02, ngày 12/02/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ: 14 - 24 độ C. Độ ẩm: 60 - 93%.

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ: 14 - 24 độ C. Độ ẩm: 62 - 93%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ: 15 - 24 độ C. Độ ẩm: 62 - 95%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ: 15 - 23 độ C. Độ ẩm: 65 - 95%.

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ: 15 - 23 độ C. Độ ẩm: 65 - 95%.

Khu vực thị xã Bỉm Sơn: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ: 15 - 23 độ C. Độ ẩm: 65 - 95%.

Khu vực thành phố Thanh Hóa: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ: 15 - 23 độ C. Độ ẩm: 65 - 95%.

Khu vực thành phố Sầm Sơn: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ: 15 - 23 độ C. Độ ẩm: 65 - 95%.

Khu vực thị xã Nghi Sơn: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ: 15 - 23 độ C. Độ ẩm: 65 - 95%.

Vùng biển Thanh Hóa: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 1-2 km trong sương mù nhẹ. Gió Đông bắc cấp 4 - 5. Độ cao sóng lớn nhất từ 1.0 – 2.0m.

48 giờ tới: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông đến Đông nam trong đất liền cấp 2, cấp 3, trên Biển cấp 3, cấp 4, độ cao sóng lớn nhất từ 1.0 - 1.5 m. Trời rét.

Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết TTV