Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 21/01, ngày 22/01/2024

15:31 - 21/01/2024

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 21/01, ngày 22/01/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm.

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước: Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 10 - 18 độ C; Độ ẩm: 70 - 98%

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 11 - 18 độ C; Độ ẩm: 70 - 98%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ: 11 - 18 độ C. Độ ẩm: 72 - 98%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 18 độ C. Độ ẩm: 72 - 98%.

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 19 độ C; Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thị xã Bỉm Sơn: Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 18 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thành phố Thanh Hóa: Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 19 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thành phố Sầm Sơn: Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông bắc cấp 4 - cấp 5. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 13 - 19 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực thị xã Nghi Sơn: Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 4 - cấp 5. Trời rét, rét đậm. Nhiệt độ: 12 - 19 độ C; Độ ẩm: 78 - 98%. 

Vùng biển Thanh Hóa: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Độ cao sóng lớn nhất từ 2.0 – 3.5m. Biển động mạnh.

48 giờ tới: Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông bắc trên đất liền cấp 3, ven biển cấp 4 - 5; trên Biển cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, Biển động mạnh, độ cao sóng lớn nhất 2.0 – 3.5m. Trời rét đậm, vùng núi cao rét hại.

Cảnh báo: Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, sét và mưa đá.

Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết/TTV