Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 23, ngày 24/11

20:30 - 23/11/2022

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đêm 23, ngày 24/11/2022 như sau:

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 21 - 27 độ C. Độ ẩm: 76 - 98%.

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 21 - 26 độ C. Độ ẩm: 77 - 98%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 22 - 26 độ C. Độ ẩm: 77 - 98%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 25 độ C. Độ ẩm: 78 - 98%

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 25 độ C. Độ ẩm: 78 - 98%.

Khu vực Thị xã Bỉm Sơn: Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22- 25 độ C. Độ ẩm: 78 - 98%.

Khu vực Thành phố Thanh Hóa: Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22- 25 độ C. Độ ẩm: 80 - 98%.

Khu vực Thành phố Sầm Sơn: Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 25 độ C. Độ ẩm: 80 - 98%.

Khu vực Thị xã Nghi Sơn: Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa đến  mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 25 độ C. Độ ẩm: 80 - 98%.

Vùng biển Thanh Hóa: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Độ cao sóng lớn nhất từ 1.0 – 2.0m.

48 giờ tới: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3; ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng lớn nhất từ 1.0 – 2.0m.

Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết TTV