Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 25, ngày 26/11

14:00 - 25/11/2022

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hoá, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm 25, ngày 26/11/2022 như sau:

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 21 - 29 độ C. Độ ẩm: 70 - 98%.

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 28 độ C. Độ ẩm: 70 - 98%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 28 độ C. Độ ẩm: 73 - 98%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 27 độ C. Độ ẩm: 75 - 98%.

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 27 độ C. Độ ẩm: 77 - 98%.

Khu vực Thị xã Bỉm Sơn: Đêm và sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 27 độ C. Độ ẩm: 77 - 98%.

Khu vực Thành phố Thanh Hóa: Đêm và sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 27 độ C. Độ ẩm: 77 - 98%. 

Khu vực TP. Sầm Sơn: Đêm và sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 23 - 27 độ C. Độ ẩm: 77 - 98%.

Khu vực Thị xã Nghi Sơn: Đêm và sáng nhiều mây, có lúc có mưa, trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 22 - 27 độ C. Độ ẩm:  77 - 98%. 

Vùng biển Thanh Hóa: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng lớn nhất từ 0.8 – 1.5m.

48 giờ tới: Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3; ngoài khơi cấp 3 cấp 4. Độ cao sóng lớn nhất từ 0.8 – 1.5m.

Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết TTV