Video: Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa đêm 26/01, ngày 27/01/2024

15:31 - 26/01/2024

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, đêm 26/01, ngày 27/01/2024, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ. Trời rét hại.

Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ: 11 - 15 độ C; Độ ẩm: 67 - 96%.

Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ: 11 - 15 độ C; Độ ẩm: 70 - 96%.

Khu vực Như Xuân, Như Thanh: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ: 11 - 14 độ C; Độ ẩm: 70 - 96%.

Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ: 12 - 14 độ C; Độ ẩm: 72 - 98%.

Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống: Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ: 12 - 14 độ C; Độ ẩm: 72 - 98%.

Khu vực thị xã Bỉm Sơn: Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét hại. Nhiệt độ: 12 - 14 độ C; Độ ẩm: 73 - 97%.

Khu vực thành phố Thanh Hóa: Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét hại. Nhiệt độ: 12 - 14 độ C; Độ ẩm: 73 - 98%.

Khu vực thành phố Sầm Sơn: Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét hại. Nhiệt độ: 12 - 14 độ C; Độ ẩm: 74 - 98%.

Khu vực thị xã Nghi Sơn: Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió Đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét hại. Nhiệt độ: 12 - 14 độ C; Độ ẩm: 73 - 97%.

Vùng biển Thanh Hóa: Trời nhiều mây, có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong

mưa. Gió Đông bắc cấp 4 - 5, từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Độ cao sóng lớn nhất từ 2.0 – 3.0m. Biển động.

48 giờ tới: Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; trên Biển cấp 6, giật cấp 7, Biển động, độ cao sóng lớn nhất 2.0 – 3.0m. Trời rét đậm, rét hại.

Nguồn: Bản tin Dự báo thời tiết TTV